KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Tờ khai phí sử dụng đường bộ
áp dụng đối với xe mô tô
Tất cả trang
Phụ lục số 03: TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (áp dụng đối với xe ô tô)
(Ban hành kèm theo Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính)

Phụ lục số 03

 

Mẫu số 01/TKNP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------------

 

 

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng đối với xe ô tô)

Kỳ tính phí:  ........

 

Người nộp phí:.....................................................................................

Mã số thuế/Số CMND:........................................................................

Địa chỉ:  ................................................................................................

Quận/huyện: ................... Tỉnh/Thành phố: .....................................

Điện thoại: .....................  Fax: .................. Email: ..................

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Phương tiện chịu phí

Biển số xe

thời gian nộp phí

Số phí phải nộp

(1)

(2)

 

(3)

(4)

1

........................................

 

 

 

2

........................................

 

 

 

 

Tổng số phí phải nộp:

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

                       Ngày......... tháng........... năm..........

                                                              Người nộp phí

 

 

                   

                 đóng dấu (nếu có), ký và ghi rõ họ tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục số 04

 

Mẫu số 02/TKNP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------------

 

TỜ KHAI PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

(áp dụng đối với xe mô tô)

Kỳ tính phí:  ........

 

Người nộp phí:.....................................................................................

Mã số thuế hoặc CMND: ....................................................................

Địa chỉ:  ...................................................................................................

Quận/huyện: ................... Tỉnh/Thành phố: .....................................

Điện thoại: .....................  Fax: .................. Email: ..................

 

  Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Phương tiện chịu phí

Dung tích xi lanh

Biển số xe

mức phí

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

Tổng số phí phải nộp:

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

                       Ngày......... tháng........... năm..........

                                                                                          NGƯỜI NỘP PHÍ

             

Ký, ghi rõ họ tên,

 

Ghi chú: Tờ khai này áp dụng đối với chủ phương tiện thực hiện khai lần đầu và khai bổ sung khi có phát sinh tăng, giảm phương tiện.

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy