KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ ______________________________________________________________________________

Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 03

 Mẫu giấy đề nghị cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


....,ngày... tháng... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐIỀU CHỈNH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP QUỸ

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Chúng tôi là:

- Tên công ty (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp  ngày...........

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại: .... .........Fax:...

Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ với các nội dung  sau:

­­­­­

1. Tên quỹ đầu tư (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên tiếng Anh):

2. Ngân hàng giám sát:

3. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng (nếu có) số.......... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.............

4. Thời hạn hoạt động của quỹ (nếu có):

5. Số lượng chứng chỉ quỹ:

6. Vốn điều lệ của quỹ:

7. Mệnh giá chứng chỉ quỹ:

 

Trường hợp là giấy đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ, thì bổ sung:

8. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ số ............. do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày;

9. Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành (trước khi điều chỉnh):

10. Vốn điều lệ của quỹ (trước khi điều chỉnh):

11. Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm:

12. Giá phát hành của một đơn vi chứng chỉ quỹ:

14. Vốn huy động thêm:

15. Tổng số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành (sau khi điều chỉnh)

 

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung giấy đề nghị và hồ sơ đăng ký thành lập quỹ/đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ kèm theo.

 

Hồ sơ kèm theo

(liệt kê đầy đủ)

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy