KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu danh sách thành viên quỹ ______________________________________________________________________________

Mẫu danh sách thành viên quỹ

Email In PDF.

Phụ lục số 12

Mẫu danh sách thành viên

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

I.    Mẫu danh sách thành viên ban đại diện quỹ

 

STT

Họ và tên

Số CMTND/ Hộ chiếu

Loại thành viên BĐD quỹ (độc lập/khác)

Chức vụ

(Chủ tịch, thành viên)

Tỷ lệ sở hữu chứng chỉ quỹ

Địa chỉ liên lạc, tel, fax, email

Chữ ký

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Mẫu danh sách thành viên góp vốn vào quỹ thành viên

 

STT

Tên tổ chức

 (sắp xếp theo thứ tự về tỷ lệ sở hữu từ cao xuống thấp)

Thông tin về thành viên

góp vốn vào quỹ

Giá trị phần vốn góp

Tỷ lệ sở hữu tại quỹ

Ngày vào sổ đăng ký thành viên (hoặc ngày điều chỉnh quy mô vốn góp)

Chữ ký

Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ trụ sở chính, tel, fax

Mã số giao dịch (đối với tổ chức nước ngoài, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CCông ty A

DĐại diện phần vốn góp của công ty là

OÔng/bà:

NNguyễn văn/thị B

CChức vụ

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên.

 

Hồ sơ gửi kèm:

(liệt kê đầy đủ)

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy