07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu bản cung cấp thông tin cá nhân ______________________________________________________________________________

Mẫu bản cung cấp thông tin cá nhân

Email In PDF.
Phụ lục số 07: Mẫu bản cung cấp thông tin cá nhân
(Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 07

Mẫu bản cung cấp thông tin cá nhân

(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

 

1.       Họ và tên :                                                   Nam/ Nữ         

      Bí danh ( nếu có ):

2.       Ngày tháng năm sinh :

3.       Nơi sinh :

4.       Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác):

5.       Quốc tịch :

6.       Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 

7.       Chỗ ở hiện tại:

8.       Địa chỉ liên lạc (thường xuyên):

9.       Điện thoại, fax, email:

10.   Trình độ văn hoá:

11.   Trình độ chuyên môn:

12.   :

 Công chức Nhà nước    Viên chức Nhà nước                 Khác

13.   Thái độ chính trị:

 Đảng viên                Chưa Đảng viên

14.   Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

 

15.   Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí):

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm

Kết quả công tác

Khen thưởng

Kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

16.   Chức vụ dự kiến tại bộ phận phân phối chứng chỉ quỹ/Ban Đại diện quỹ:

17.   Nơi làm việc và chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác (nêu chi tiết, kể cả trường hợp có hợp đồng lao động bán thời gian):

18.   Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

 

Họ và tên

Năm sinh

Số chứng mình nhân dân

Địa chỉ thường trú

Nghề  nghiệp

Chức vụ

Vợ/chồng:

 

 

 

 

 

Bố:

 

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

Anh/chị/em ruột:

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

 

 

Người khai

( Ký, ghi rõ họ tên )

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy