Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự ______________________________________________________________________________

Mẫu Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự

Email In PDF.
Phụ lục số 08: Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự phục vụ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở
(Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 08

Thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự phục vụ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở

(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT, TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

 

Tên đại lý phân phối:

Địa chỉ trụ sở chính của Đại lý phân phối:

1.    Danh sách các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ

 

STT

Địa điểm phân phối

Địa chỉ trụ sở

Số giấy phép thành lập và hoạt động .... /Quyết định thành lập phòng giao dịch

 

 

 

 

 

2. Hệ thống máy vi tính, thiết bị phục vụ cho hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ:

 

STT

Địa điểm phân phối (nêu rõ địa chỉ)

Số lượng máy vi tính

Số lượng máy điện thoại

Số máy lượng fax

 

 

 

 

 

 

-       Dự kiến phương pháp lưu giữ và xử lý thông tin về nhà đầu tư;

-       Phương pháp cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, trụ sở chính của đại lý phân phối, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức liên quan khác (thông qua hệ thống máy tính, điện thoại, telex, fax ...);

-       Nêu rõ tính năng, tác dụng, tình trạng, cấp độ công nghệ của trang thiết bị sử dụng và việc bố trí hệ thống máy tính này tại trụ sở làm việc.

3. Đội ngũ cán bộ

 

STT

Họ và tên

Số CMND

Loại/Số CCHN  chứng khoán

Số hợp đồng lao động  ký với tổ chức là đại lý phân phối/ngày ký/thời hạn hợp đồng

Địa điểm phân phối (nêu rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, telex....)

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết:

1)    Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về  những nội dung trên;

2)    Bảo đảm hệ thống cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự là đáp ứng quy định pháp luật, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ phân phối chứng chỉ quỹ mở.

 

 

Tổng Giám đốc/Giám đốc Ngân hàng/

Doanh nghiệp bảo hiểm

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy