KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy ủy quyền cho hội sở làm địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy ủy quyền cho hội sở làm địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở

Email In PDF.
Phụ lục số 06: Giấy ủy quyền cho hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch làm địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở
(Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 06

Giấy ủy quyền cho hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch làm địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ mở

(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN CHO HỘI SỞ, CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG/CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

 

Ngân hàng/Doanh nghiệp bảo hiểm……………….

Địa chỉ: ………………….

ỦY QUYỀN CHO

Hội sở/ Chi nhánh /Phòng giao dịch………………

Địa chỉ:……………….

được tham gia vào hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở.

Hội sở/ chi nhánh /phòng giao dịch ………….  có nghĩa vụ sau:

-    Phải tuân thủ theo các qui đnh của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

-    Thực hiện các công việc theo ủy quyền và báo cáo cho Ngân hàng/Doanh nghiệp bảo hiểm …… về các công việc có liên quan đến hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở;

-    Chịu trách nhiệm trước Ngân hàng/Doanh nghiệp bảo hiểm…………….. về toàn bộ hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ mở trong phạm vi được uỷ quyền của mình.

 

 

 

…., Ngày…. tháng…năm

Tổng Giám đốc / Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy