KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Danh sách đại lý ký danh và nhà đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Danh sách đại lý ký danh và nhà đầu tư

Email In PDF.
Phụ lục số 11: Danh sách đại lý ký danh và nhà đầu tư
(Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 11

Danh sách đại lý ký danh và nhà đầu tư

(ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở)

 

I. Đối với đại lý ký danh

STT

Tên đầy đủ của đại lý

Tên viết tắt

Số phép thành lập và hoạt động

Số lượng nhà đầu tư

Số lượng chứng chỉ quỹ

 

 

 

 

Trong nước

Nước ngoài

Tổng

Trong nước

Nước ngoài

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đối với nhà đầu tư

STT

Họ và tên hoặc

Tên tổ chức

CMT/ĐKKD

Đa chỉ

Số TK

Hình thức giao dịch

Số lượng

Tỷ lệ sở hữu

Ngày mua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát/Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan …..

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

...., ngày....tháng...năm.....

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy