04/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu công văn thông báo về một số thay đổi của nhà đầu tư ______________________________________________________________________________

Mẫu công văn thông báo về một số thay đổi của nhà đầu tư

Email In PDF.
Phụ lục số 12: Mẫu công văn thông báo về một số thay đổi của nhà đầu tư
(Ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

Phụ lục số 12

 Mẫu công văn thông báo về một số thay đổi của nhà đầu tư

 (Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

                                             .........., ngày........ tháng..... năm........

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI……………….

Kính gửi:  Công ty quản lý quỹ.............

Tôi là:

Họ và tên nhà đầu tư/tên của nhà đầu tư tổ chức (ghi bằng chữ in hoa tên nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức ghi trên Giấy CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):……………………………

Giấy đăng ký NSH[1] số: ………………………………………………………

Do…………………………cấp ngày………tháng…….năm……….tại………

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) hoặc Địa chỉ thường trú (địa chỉ thường trú ghi trên Hộ chiếu):…………………

Điện thoại:……………………Fax………………………………………………

Email:………………………….Website: ……………………………………

Quốc tịch:………………………………………………………………………

Là khách hàng của đại lý phân phối (tên đầy đủ đại lý phân phối).......................

Tên giao dịch của đại lý phân phối: .......................................................................

Trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

Địa điểm phân phối (tên đầy đủ địa điểm phân phối)

Trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

Số Tài khoản giao dịch  chứng chỉ quỹ; hoặc

Số Tiểu khoản giao dịch chứng chỉ quỹ, Số tài khoản ký danh

Thông báo về thay đổi như sau:

 

STT

Nội dung thay đổi

Trước khi thay đổi

Sau khi thay đổi

I

Giao dịch không mang tính thương mại

Chủ sở hữu trước đây/Số Tài khoản/ Tiểu khoản (Tài khoản ký danh)

Số lượng

Chủ sở hữu mới/Số Tài khoản /Tiểu khoản

Số lượng

1.

Cho, tặng, thừa kế

 

 

 

 

2.

Các hình thức khác (nêu chi tiết)

 

 

 

 

II

Thay đổi thông tin cá nhân

1

Ngân hàng nơi mở tài khoản

Tên Ngân hàng

Số tài khoản  

Tên Ngân hàng

Số tài khoản 

2

Địa điểm đặt trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc

 

 

3

Các thay đổi khác (Số giấy CMND/Giấy đăng ký NSH)

 

 

               

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Giấy thông báo này và tài liệu kèm theo.

 

Xác nhận của đại lý phân phối/đại lý ký danh

(trong trường hợp nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh)

 

Nhà đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là

tổ chức)

 

 

 [1] Đối với cá nhân: số Phiếu an sinh xã hội/Hộ chiếu còn hiệu lực; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh tại Việt Nam

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy