Công ty Luật Khai Phong

06/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Danh sách hợp đồng cung cấp dịch vụ định giá ______________________________________________________________________________

Mẫu Danh sách hợp đồng cung cấp dịch vụ định giá

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG PHẠM VI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TỪ ... ĐẾN ...
(Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp)

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HỢP ĐNG CUNG CP DỊCH VỤ TRONG PHẠM VI GIY PHÉP HOẠT ĐỘNG
TỪ ... ĐẾN ...
(Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp)

Tên tổ chức tư vấn định giá:

TT

Tên Doanh nghiệp

Loại hình dịch vụ cung cấp*

Số, ngày, tháng hp đng ký kết

Thời gian thực hiện hợp đồng

Đã kết thúc/Chưa kết thúc

1

Công ty...

 

 

 

 

2

Công ty...

 

 

 

 

3

Công ty...

 

 

 

 

4

Công ty...

 

 

 

 

5

Công ty...

 

 

 

 

6

Công ty...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

…………., ngày …….tháng …….năm…….
Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty
(Ký tên và đóng du)

* Ghi rõ từng loại hình dịch vụ cung cấp.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy