KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Danh sách các HĐ định giá doanh nghiệp cổ phần hóa ______________________________________________________________________________

Mẫu Danh sách các HĐ định giá doanh nghiệp cổ phần hóa

Email In PDF.
PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA TỪ ....ĐẾN……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp)

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
TỪ ....ĐẾN……
(Ban hành kèm theo Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 8/8/2012 Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình th tục công nhận t chức cung cp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp)

Tên tổ chức tư vấn định giá:

STT

Tên doanh nghiệp được xác định giá trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp trực thuộc Bộ, UBND tỉnh/TP

Số, ngày, tháng HĐ ký kết

Thi gian thực hiện hợp đồng

Thi đim ký kết thanh lý hp đồng

Giá trị doanh nghiệp

Do t chức tư vấn định giá xác định

Theo quyết định của cơ quan QLNN

1

Công ty...

 

 

 

 

 

 

2

Công ty...

 

 

 

 

 

 

3

Công ty...

 

 

 

 

 

 

4

Công ty...

 

 

 

 

 

 

5

Công ty...

 

 

 

 

 

 

6

Công ty...

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………., ngày …….tháng …….năm…….
Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty
(Ký tên và đóng du)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy