KPLC: Mẫu văn bản HS Doanh nghiệp Mẫu Bảng Tổng hợp kết quả tính toán xác định giá trị doanh nghiệp ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng Tổng hợp kết quả tính toán xác định giá trị doanh nghiệp

Email In PDF.
Phụ lục số 2a: Bảng Tổng hợp kết quả tính toán xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp doàng tiền chiết khấu
(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính)

 

Công ty …

Bảng Tổng hợp kết  quả tính toán  xác định giá trị doanh nghiệp theo phương  pháp doàng tiền chiết khấu 

                                                                                                                                                                     Đơn vị: 

 

 

Năm…

Quá khứ

Năm …

Quá khứ

Năm …

Quá khứ

Năm …

Quá khứ

Năm …

Hiện tại

Năm …

Tương lai

Năm …

Tương lai

Năm …

Tương lai

Năm …

Tương lai

 

Giá trị thực tế vốn NN

Thu nhập sau thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận sau thuế dùng để chia cổ tức (50%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lợi nhuận sau thuế để lại bổ sung vốn (30%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vốn nhà nước (không bao gồm quỹ khen thưởng, phúc lợi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉ suất lợi nhuận trên Vốn Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị vốn Nhà nước

tại năm 200…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị hiện tại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị vốn thực tế Nhà nước tại thời điểm 31/12/200…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị vốn Nhà nước theo sổ sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chênh lệch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy