KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Thống kê các thửa đất kèm theo Báo cáo rà soát ______________________________________________________________________________

Mẫu Thống kê các thửa đất kèm theo Báo cáo rà soát

Email In PDF.
Mẫu số 02/ĐĐ: THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT (Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

Đơn vị báo cáo:

……………………………………………………

…………………………

THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT

(Kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất số …   ngày …tháng …năm…    )

Mẫu số 02/ĐĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

Số thứ tự tờ bản đồ

Số thứ tự thửa đất

Diện tích

(m2)

Mục  đích đang sử dụng

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang trực  tiếp sử dụng

Lý do có đất sử dụng

Tài sản gắn liền với đất

Loại tài sản;

số tầng và kết cấu (đối với nhà)

Diện tích chiếm đất (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu này lập cho toàn bộ diện tích đất của cơ sở và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng thửa đất;

   Cột 5: ghi đối với các trường hợp thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở;

   Cột 6: ghi rõ hình thức "Thuê đất" hoặc"Mượn đất, lấn chiếm đất, tranh chấp đất đai, được phân làm nhà ở".  

    Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì ghi diện tích có cây

 

Ngày … tháng … năm …

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Người đứng đầu cơ sở báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy