Công ty Luật Khai Phong

07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Đất đai, Xây dựng Mẫu Đơn xin giao đất để làm nhà ở - hộ gia đình ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn xin giao đất để làm nhà ở - hộ gia đình

Email In PDF.
Mẫu số 02/ĐĐ: ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)

  Mẫu số 02/ĐĐ

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

 

 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).......................................................

 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................

 

 

 

1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ..........................................................

  ......................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................

........................................................................................................................................

  Số sổ hộ khẩu: ........................................................cấp ngày.......tháng.......năm.........

3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............

4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................

6. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

 

..., ngày ...  tháng ...  năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .........................................................................

 .......................................................................................................................................

  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................

 .......................................................................................................................................

 

 

..., ngày...  tháng... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

                 

        

 * Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy