07/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Thông báo tổ chức bán hàng đa cấp ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo tổ chức bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC III - Mẫu MTB-3: THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP
(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

PHỤ LỤC III

MẪU THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP VÀ THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP

(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8  tháng 11 năm 2005
của Bộ Thương mại)

Mẫu MTB-3

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Thương mại/Sở Thương mại Du lịch.....

1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..................................................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):...........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:………….……..

Do:........................................................................Cấp ngày:.........../........../.............

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ...................................................................

Email (nếu có):..........................................................................................................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................................

Quốc tịch:..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................................

Do:..........................................................................Cấp ngày:......../............/.............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):..……..……………….

……….......................................................................................................................

3. Tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:...............................................Do:..........................................................................Cấp ngày:.........../........../............

 

Kèm theo thông báo:

- Bản sao Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

- Chương trình bán hàng;

- Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp;

- …………

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

 


 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy