KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp ______________________________________________________________________________

Mẫu Thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp

Email In PDF.
PHỤ LỤC III - Mẫu MT-1: THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP
(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)

PHỤ LỤC III

MẪU THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP VÀ THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP

(ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 8  tháng 11 năm 2005
của Bộ Thương mại)

 

Mẫu MT-1

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP

Địa chỉ trụ sở chính : …..

Điện thoại:….

 

THẺ THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI

BÁN HÀNG ĐA CẤP

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 4x 6cm  (Đóng dấu của doanh nghiệp bán hàng đa cấp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Cấp cho: Ông/Bà … (họ và tên người sử dụng thẻ)

     Số CMND/Hộ chiếu: … cấp ngày … tại …

       Số thẻ: ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Mặt sau:

 

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG THẺ

1. Người sử dụng thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp phải xuất trình thẻ trước khi thực hiện giới thiệu hàng hoá hoặc tiếp thị bán hàng.

2. Người sử dụng thẻ có trách nhiệm thực hiện bán hàng đa cấp đúng mặt hàng đã quy định và tuân thủ Quy tắc hoạt động, Chương trình bán hàng của … (doanh nghiệp bán hàng đa cấp).

3. Người sử dụng thẻ có trách nhiệm cung cấp bằng văn bản tới người mua hàng các thông tin của…(doanh nghiệp bán hàng đa cấp) về loại, chất lượng, giá cả, công dụng, cách thức sử dụng của hàng hoá.

4. Người sử dụng thẻ không được yêu cầu người có ý định tham gia bán hàng đa cấp mua một lượng hàng nhất định hoặc nộp bất kỳ một khoản tiền nào.

5. Người sử dụng thẻ không được cho người khác thuê, mượn thẻ này.  

….., ngày … tháng …. năm ..…

(Chữ ký của người đại diện doanh nghiệp và

                   Đóng dấu doanh nghiệp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy