KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Email In PDF.
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)
Mẫu số: 19/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)

 Chính thức:  [  ]      Bổ sung: [  ]    Lần: [  ]

 

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………………………………….

         [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

[03] Địa chỉ: …………………..……..……………………………………………...........

[04] Điện thoại:…………….. [05] Fax:…….……..………. [06] Email:……………..…

                                                                                                 Đơn vị tiền: đồng Việt nam

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

I

Thu nhập từ đầu tư vốn

1

Tổng thu nhập chịu thuế

[07]

 

2

Tổng số thuế đã khấu trừ ở nước ngoài

[08]

 

3

Tổng số thuế phải nộp

[09]

 

4

Số thuế còn phải nộp

[10]

 

II

Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1

Tổng thu nhập chịu thuế

[11]

 

2

Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài

[12]

 

3

Tổng số thuế phải nộp

[13]

 

4

Số thuế còn phải nộp

[14]

 

III

Thu nhập từ trúng thưởng

1

Tổng thu nhập chịu thuế

[15]

 

2

Tổng số thuế đã nộp ở nước ngoài

[16]

 

3

Tổng số thuế phải nộp

[17]

 

4

Số thuế còn phải nộp

[18]

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

............ , ngày ......tháng ….....năm …....

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

ghi rõ họ tên

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy