KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Email In PDF.
Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân
Mẫu số: 01/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Mã số thuế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

[02]. Ngày tháng năm sinh:

                                                     ngày     tháng          năm

Nam

 

 

Nữ

 

[03]. Giới tính:   [04]. Quốc tịch:....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05]. Số chứng minh nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          hoặc số hộ chiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [05.1]. Ngày cấp

                                                ngày     tháng          năm

 [05.2]. Nơi  cấp:....................................................................................................

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................

[06.2]. Xã, phường:...............................................................................................

[06.3]. Quận, huyện:..............................................................................................

[06.4]. Tỉnh, thành phố:................................. [06.5]. Quốc gia: ..........................

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm:..................................................................

[07.2]. Xã, phường:................................................................................................

[07.3]. Quận, huyện:..............................................................................................

[07.4]. Tỉnh, thành phố:.........................................................................................

[08]. Điện thoại liên hệ:........................................................[09].Email:..........................

[10]. Cơ quan thuế quản lý: .............................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

…, ngày …tháng  … năm …………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy