Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Thông báo mã số thuế ______________________________________________________________________________

Mẫu Thông báo mã số thuế

Email In PDF.
Thông báo mã số thuế (Ban hàng kèm theo Thông tư của Bộ tài chính số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế)

THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

TAX INDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

 

            Cục thuế thông báo mã số thuế của đơn vị/ cá nhân như sau:

            The Tax Department of ................. Province/City hereby would like to inform your TIN as follows:

 

Mã số thuế                          :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

            Tax identification number     

        

            Tên người nộp thuế           :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

            Full name of Taxpayer

 

            Địa chỉ trụ sở                     :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

            Office address

 

            Ngày cấp mã số thuế         :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

            Date of issue

 

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp        :  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

            Tax Department in charge

 

 

Yêu cầu đơn vị phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày nhận được

thông báo này.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of receiving this notification.

 

                                                                                            Ngày (date):     /       /

                                                                                      THỦ TRƯƠNG CƠ QUAN THUẾ

                                                                                         DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy