KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng ______________________________________________________________________________

Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng

Email In PDF.
Hóa đơn giá trị gia tăng do Chi cục thuế phát hành: (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)

 

TÊN CỤC THUẾ:................

                                         Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN                                                 

                                                  GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                       Ký hiệu: 01AA/11P

                                                                              Liên 1: Lưu                                                   Số:         0000001

                                                            Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................Số tài khoản....................................

Điện thoại:.......................................................................................................................

Họ tên người mua hàng...................................................................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ................................................................. ... Số tài khoản....................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        ..............................

Thuế suất GTGT:   ...........   %  , Tiền thuế GTGT:                                                                     …………………..

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                                        …………………..

Số tiền viết bằng chữ:.................................................................................................................................................

 

 

                                            

 

Người mua hàng

 

Người bán hàng

 

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

                 

(In tại Công ty in......., Mã số thuế............)

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:.....Mẫu tham khảo Hóa đơn Giá trị gia tăng: (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)
 

 

                                      Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                     HÓA ĐƠN                                                 

                                                GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                     Ký hiệu: AA/11P

                                                                          Liên 1: Lưu                                                       Số:         0000001     

                                                            Ngày........tháng.......năm 20....

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số tài khoản.............................................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................................................... 

Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...........................................................

Tên đơn vị...............................................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................. ... Số tài khoản...........................................................................

Hình thức thanh toán:....................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Cộng tiền hàng:                                                                        …………................

Thuế suất GTGT:   ....…… %  , Tiền thuế GTGT:                                                                      ……………............

                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                                         ...............................

Số tiền viết bằng chữ:..................................................................................................................................................

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

               

(In tại Công ty ........., Mã số thuế ........)

Ghi chú: 

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua                    

- Liên 3:.....YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy