KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Hóa đơn bán hàng hóa ______________________________________________________________________________

Mẫu Hóa đơn bán hàng hóa

Email In PDF.
Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

TÊN CỤC THUẾ................                                                                                                 Mẫu số: 02GTTT3/001                                    

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                                                                                                                                    Ký hiệu: 03AA/11P

                                                                                Liên 1: Lưu                                                 Số:         0000001

                                                                  Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:................................................................................................................................................

MST:..................................................................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................ Số tài khoản..........................................................................

Điện thoại:..................................    

Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... .......................................................

Tên đơn vị...........................................................................................................................................................

MST:...................................................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản............................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                                            …...................................                                                                                   

Số tiền viết bằng chữ:...................................................................................................................................................... 

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

                                                                                                            

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

 

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...    Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng (Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

(In tại Công ty in .........., Mã số thuế ........)

 

                                                                                                                                         Mẫu số: 02GTTT3/001                                     

                                            HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                                

                                                                                                                                                     Ký hiệu: AB/12P

                                                                 Liên 1: Lưu                                                                 Số:         0000001

                                                        Ngày........tháng.......năm 20....

 


Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH A

Mã số thuế: 010023400

Địa chỉ: 45 phố X, quận Y, thành phố Hà Nội

Số tài khoản........................................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................................................    

Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... .......................................................

Tên đơn vị...........................................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản............................................................................

Hình thức thanh toán:.................... MST:...........................................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                                                                            …..................................                                                                                   

Số tiền viết bằng chữ:.............................................................................................................................................. 

                                                                                                             

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

               

 

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...    

 

Mẫu tham khảo Hóa đơn bán hàng dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

(Phụ lục 5 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

 

(In tại Công ty in…….., Mã số thuế………..)

 

                                          Mẫu số:  07KPTQ

                                     

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                           (Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)                  Ký hiệu: AC/11P

                                                                    Liên 1: Lưu                                                                  Số:         0000001

                                                          Ngày........tháng.......năm 200....

Đơn vị bán hàng:.Công ty A..............................................................................................................................

Địa chỉ: Số 12 Lô A KCX C  ............................ Số tài khoản...........................................................................

Điện thoại:..................................    MST:...........................................................................................................

Họ tên người mua hàng...................................................................... ...............................................................

Tên đơn vị...........................................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản............................................................................

Hình thức thanh toán:.................... MST:...........................................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                        ..................................                                                          Số tiền viết bằng chữ:.................................................................................................................................................

                                                                                                              

                     Người mua hàng                                                                      Người bán hàng                                   

                   (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)                  

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3:…


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy