KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực ______________________________________________________________________________

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Email In PDF.
Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............., ngày        tháng     năm 20... 

 

ĐỀ NGHỊ

cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

 

Kính gửi:        Cục Điều tiết điện lực

                     hoặc Sở Công Thương ..................................................

 

Họ và tên người đề nghị: …………………………………………………..

Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):…………………………………

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………….

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):………………………………………..

Có trụ sở đăng ký tại:………………. Tel:………….. Fax:………………..

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:………. ……….        ngày…….. tháng…… năm 20….……………………………………………….    

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….. do…….. cấp ngày………………………………...(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số: ….. .do ……. cấp ngày ………… ………………………………..(đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép) 

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):………………………………..

Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- …………………………………………………………………………….

Các hồ sơ kèm theo:

- …………………………………………………………………………….

 Đề nghị Bộ Công Thương/Uỷ ban nhân dân tỉnh ....... cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho .............. Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung  giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.

            

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

                  

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy