KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Quyết định thay đổi hộ tịch, dân tộc, giới tính - Quyết định của Sở Tư pháp ______________________________________________________________________________

Mẫu Quyết định thay đổi hộ tịch, dân tộc, giới tính - Quyết định của Sở Tư pháp

Email In PDF.
Article Index
Mẫu Quyết định thay đổi hộ tịch, dân tộc, giới tính
Quyết định của Sở Tư pháp
Tất cả trang

ỦY BAN NHÂN DÂN

Tỉnh/thành phố

……….

SỞ TƯ PHÁP

Số:………/QĐ-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

Ngày…… tháng…… năm……

Mẫu STP/HT-2006-TĐCC.3

 

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

(BẢN CHÍNH)

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

 

Xét đề nghị của ông/bà:…………………….. về việc.................................................................

.........................................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:

Họ và tên:................................................................................. Giới tính:..................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................

Dân tộc:........................................................... Quốc tịch:........................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.............................................................................................................

Được:......................................................................................................................................

Trong Giấy khai sinh số:…………….. Quyển số:………………do:..................................................

...................................................................................... cấp ngày…….. tháng…….. năm..........

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Từ:..........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Thành:....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Điều 2. Nội dung của Quyết định này phải được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh.

Bản chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chỉnh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân của đương sự.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Số:……………Quyển số:……………

 

Cán bộ hộ tịch

 

 

………………….

GIÁM ĐỐC

 

 

………………….

 


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy