18/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn, mua cổ phần ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn, mua cổ phần

Email In PDF.
Mẫu số 01: GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM MỞ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM MỞ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

................, ngày........ tháng....... năm............

Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

VỤ QUẢN LÝ HỐI NGOẠI

Tên nhà đầu tư nước ngoài:

Loại hình: Tổ chức

Cá nhân

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số điện thoại:

Fax:

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận về việc đăng ký tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam để phục vụ hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Tên Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:

Ký hiệu tài khoản:

Số dư tài khoản:

Xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật liên quan đến việc mua, bán chứng khoán và góp vốn, mua cổ phần trong các doang nghiệp Việt Nam.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy