KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Email In PDF.
Phụ lục 1: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN (HOẶC ĐƠN ĐĂNG KÝ) HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOẠI HỐI

Phụ lục 1

TÊN TCTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

.....…, ngày ……. tháng …. năm …….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

(HOẶC ĐƠN ĐĂNG KÝ)

HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NGOẠI HỐI

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi NH)
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh ….

 

Tên tổ chức tín dụng:

Trụ sở tại:

Số điện thoại:                            Số Fax:

Giấy phép thành lập số:                                                  Cấp ngày

Cơ quan cấp:

Chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đủ điều kiện (hoặc xác nhận đã đăng ký) hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối sau:

1.

2.

3.

...

Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các hồ sơ kèm theo.

- Đảm bảo đã đủ các điều kiện để cung ứng các dịch vụ ngoại hối đăng ký nêu trên và tiếp tục duy trì các điều kiện này theo quy định của NHNN VN và quy định của Pháp luật có liên quan.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

 

 

Hồ sơ gửi kèm:

1.

2.

3. ......

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên & đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy