KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tình hình mở, đóng tài khoản góp vốn mua cổ phần ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình mở, đóng tài khoản góp vốn mua cổ phần

Email In PDF.
Mẫu số 03: BÁO CÁO TÌNH HÌNH MỞ, ĐÓNG TÀI KHOẢN GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 03

Ngân hàng thương mại:

Địa chỉ

Fax:

Điện thoại

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MỞ, ĐÓNG TÀI KHOẢN GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Báo cáo tháng....../20......, từ ngày....... đến ngày.......)

(Báo cáo tổng hợp 6 tháng năm....... và cả năm..........)

Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)

Tên chủ tài khoản

TK Góp vốn, mua CP

Số hiệu

tài khoản

Quốc tịch

Số dư

Ngày mở

Ngày đóng

I. Tổ chức đầu tư

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

II. Cá nhân đầu tư

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

III. Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Lập biểu

Kiểm soát

......, ngày....../....../200...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giám đốc

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy