KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị vay vốn ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị vay vốn

Email In PDF.
Mẫu 01/NHNN-CC: GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá

Mẫu 01/NHNN-CC

Tên (địa chỉ, lôgô) của ngân hàng
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số văn bản

…., ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

theo hình thức cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Vụ Tín dụng)

Tên ngân hàng: Ngân hàng ….

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            fax:

Mã số:

Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VND: …. tại Ngân hàng Nhà nước …

Căn cứ Thông tư số …/…/TT-NHNN ngày …/…/… của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng;

Căn cứ tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn, khả năng cân đối nguồn vốn và khối lượng giấy tờ có giá đang nắm giữ,

Ngân hàng … đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá với các nội dung như sau:

1. Số tiền xin vay:  (bằng số) …. đồng, (bằng chữ) …. đồng

2. Mục đích xin vay:

3. Thời hạn vay:

4. Tài sản bảo đảm tiền vay: (Tín phiếu kho bạc, Trái phiếu kho bạc … với tổng mệnh giá … đồng)

5. Phương thức trả nợ: (Trả nợ gốc và lãi một lần khi đến hạn)

Ngân hàng … cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng các quy định hiện hành về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng.

 


Nơi nhận:
- Như đề gửi,
- Lưu Văn thư, ….

TỔNG GIÁM ĐỐC
(hoặc người được ủy quyền)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy