Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

Email In PDF.
Phụ lục số 12. Mẫu Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

Phụ lục số 12. Mẫu Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 ...., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-          Công ty (tên đầy đủ và chính thức của  công ty ghi bằng chữ in hoa)

-          Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..... tháng.... năm.....

-          Vốn điều lệ:

-          Địa chỉ trụ sở chính:

-          Điện thoại:                                 Fax:                              Website:

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán từ ngày…....... đến ngày................

Lý do đề nghị ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán:.....................................

Ngày dự kiến tạm ngừng:..........

Ngày dự kiến trở lại hoạt động......................

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

 

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

        (Tổng) Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy