05/09/2018

Cập nhật gần nhất 07:39:16 PM GMT

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính chi nhánh ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính chi nhánh

Email In PDF.
Phụ lục 11. Mẫu Giấy đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

Phụ lục 11. Mẫu Giấy đề nghị thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 ....., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỔI TÊN/ ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH/CHI NHÁNH/

PHÒNG GIAO DỊCH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN     

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-          Công ty chứng khoán (tên đầy đủ và chính thức của  công ty ghi bằng chữ in hoa)

-          Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

-          Vốn điều lệ:

-          Địa chỉ trụ sở chính:

-          Điện thoại:.........                        Fax:...........                   Website:..............

1. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi đổi tên Công ty như sau:

-          Tên cũ:

+ Tên đầy đủ và chính thức của công ty (ghi bằng chữ in hoa):

+ Tên giao dịch:

+ Tên viết tắt:

+ Tên bằng tiếng Anh:

-          Tên mới:

+ Tên đầy đủ và chính thức của công ty (ghi bằng chữ in hoa):

+ Tên giao dịch:

+ Tên viết tắt:

+ Tên bằng tiếng Anh:

-     Lý do thay đổi: ....................................................................................

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:

-          Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:

-          Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:

-     Lý do thay đổi: ....................................................................................

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

3. Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi chuyển trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:

-          Địa điểm cũ:..............

-          Số điện thoại:.................                       fax:....................

-          Địa điểm mới:..............

-          Số điện thoại:.................                       fax:....................

Lý do đề nghị chuyển địa điểm:.......................................................

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:                                                                (Tổng) Giám đốc

(Liệt kê đầy đủ)                                                         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy