KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp) ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp)

Email In PDF.
Phụ lục số 14. Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp)
(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

Phụ lục số 14. Mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (hoặc phần vốn góp)

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

(HOẶC PHẦN VỐN GÓP)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-          Công ty chứng khoán (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)

-          Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

-          Vốn điều lệ:

-          Địa chỉ trụ sở chính:

-          Điện thoại: ....                Fax:...              Website:..............

Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty chúng tôi (hoặc cổ đông của công ty là ông/bà.....) được bán cổ phần (hoặc phần vốn góp) như sau:

-          Số lượng cổ phần chuyển nhượng (hoặc góp vốn):...... cổ phần

-          Trị giá chuyển nhượng (hoặc vốn góp):...... VNĐ.

-          Tỷ lệ chuyển nhượng (hoặc góp vốn) trên vốn điều lệ:.........%

-          Bên mua (hoặc bên nhận vốn góp):....... (tên cá nhân, tổ chức ), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số............ (đối với tổ chức) do...........cấp ngày.....tháng....năm.....hoặc số chứng minh thư nhân dân/ số hộ chiếu...... (đối với cá nhân nước ngoài) do..... cấp ngày cấp..........

Chúng tôi cam kết hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần (phần vốn góp) theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

 

 

Hồ sơ gửi kèm

(Liệt kê đầy đủ)

                                     (Tổng) Giám đốc

                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tags:
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy