KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng ______________________________________________________________________________

Mẫu Đơn đề nghị cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Email In PDF.
PHỤ LỤC 4: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT HOÁ LỎNG
(Dùng cho thương nhân kinh doanh khí đốt hoá lỏng theo qui định tại Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ ĐỐT HOÁ LỎNG
(Dùng cho thương nhân kinh doanh khí đốt hoá lỏng theo qui định tại Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại)

Kính gửi: Sở Thương mại tỉnh (TP).........................................

Họ và tên người làm đơn:..........................................................................

Ngày tháng năm sinh: ......................................Nam, Nữ:..........................

Chức danh (Giám đốc/Chủ DN): ...............................................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .............................................................

Tên doanh nghiệp hoặc cơ sở KD: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................

do .............................................. Cấp ngày ......................................

Nơi đặt trụ sở chính/Địa điểm kinh doanh khí đốt hoá lỏng .......................

.........................................................................................................

Đề nghị Sở Thương mại xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng theo qui định tại Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại .

Ngày tháng năm
Người làm đơn ký tên

(Đóng dấu nếu là CTy, DN)

Hồ sơ kèm theo :

1. Bản sao Giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh

2. Tài liệu việc thực hiện các điều

kiện kinh doanh theo qui định

3. Các giấy tờ liên quan khác.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
Về địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của người làm đơn
(Chỉ yêu cầu đối với cá nhân, hộ kinh doanh)

 
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy