KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Báo cáo tình hình mua, bán ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình mua, bán ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài

Email In PDF.
Mẫu sô 05: BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, BÁN NGOẠI TỆ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP

Mẫu số 05

Ngân hàng thương mại được phép hoạt động ngoại hối:

Địa chỉ:

Fax:

Điện thoại:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA, BÁN NGOẠI TỆ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP

(Báo cáo tháng /20........., từ ngày.......... đến ngày.........)

(Báo cáo tổng hợp 6 tháng năm........ và cả năm........)

Kính gửi: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)

Chỉ tiêu

Tổ chức

Cá nhân

Tổng

I. Mua ngoại tệ

 

 

 

1. Từ nước ngoài chuyển vào

 

 

 

2. Các nguồn khác

 

 

 

Cộng

 

 

 

II. Bán ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài

 

 

 

 


Lập biểu


Kiểm soát

......, ngày....../......./200.....
Ngân hàng được phép

Giám đốc

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy