KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Bản kê khai danh sách nhân sự ______________________________________________________________________________

Mẫu Bản kê khai danh sách nhân sự

Email In PDF.
Mẫu số 3: BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế)

Tên cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu

----------------------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

......., ngày      tháng       năm 20....

BẢN KÊ KHAI DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

Công việc được phân công

Bộ phận

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

.............., ngày..... tháng .... năm ..........  

Giám đốc cơ sở

         (Ký tên, đóng dấu)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy