KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản ______________________________________________________________________________

Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ môi giới (định giá) bất động sản

Email In PDF.
PHỤ LỤC 7: MẪU KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

 

SỞ XÂY DỰNG…..
BỘ PHẬN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BĐS
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số:....... /SXD-BĐS

......, ngày....... tháng...... năm.........

 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ MỘI GIỚI (ĐỊNH GIÁ) BẤT ĐỘNG SẢN

- Họ và tên người xin cấp chứng chỉ:

- Ngày sinh:

- Địa chỉ thường trú :

- Chứng minh thư (hộ chiếu) số:

- Tên cơ sở đào tạo:

- Địa chỉ cơ sở đào tạo:

- Hồ sơ gồm có:

- Kết quả kiểm tra hồ sơ: Đủ điều kiện cấp chứng chứng chỉ (Hay không đủ điều kiện cấp chứng chỉ)

- Kết luận: Đề nghị giám đốc sở Xây dựng ký quyết định cấp chứng chỉ môi giới (hoặc định giá) Bất động sản cho .....................................................

 

 

PHÒNG (HOẶC BỘ PHẬN) QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy