KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu Văn bản của các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch BĐS ______________________________________________________________________________

Mẫu Văn bản của các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch BĐS

Email In PDF.
PHỤ LỤC 10: MẪU VĂN BẢN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN GỬI SỞ XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG TRƯỚC KHI ĐÀO TẠO ĐỂ THEO DÕI CẤP CHỨNG CHỈ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 05 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

 

TÊN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số ...........

..........., ngày ……… tháng ……. năm

 

BÁO CÁO

VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Kính gửi: Sở Xây dựng .........................

Thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá bất động sản và quản lý sàn giao dịch bất động sản.

Đơn vị ..............................được Bộ Xây dựng cho phép tổ chức đào tạo môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch bất động sản tại ..............................

Đơn vị ...................................xin báo cáo Sở Xây dựng ....................biết để quản lý và cấp chứng chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khoá học.

Từng khoá học đơn vị .................. sẽ gửi danh sách học viên đã được cấp chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo về môi giới, định giá, quản lý sàn giao dịch bất động sản tại địa phương để Sở xây dựng có cơ sở để xét cấp chứng chỉ cho học viên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy