KPLC: Mẫu văn bản HS Bất động sản Mẫu Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm

Email In PDF.
Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỊNH VỊ MÓNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM[1]

 

(Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ-UB ngày..../....../...... của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ...........)

 

1. Các thông tin về công trình:

- Công trình:

- Địa điểm:

Số:       Đường:

Phường:           Quận:

(Nhằm thửa số:             , tờ bản đồ thứ )

- Giấy phép xây dựng số:          ............../GPXD ngày:              của

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số:.............. ngày:            của

2. Thành phần tham gia kiểm tra:

- Chủ đầu tư:

- Chủ dự án (nếu có):

- Đơn vị thiết kế:

- Đơn vị thi công:

Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng

(Cần ghi rõ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới và các công trình kế cận)

Ngày kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Các tiêu chí kiểm tra theo họa đồ thiết kế được duyệt

Đánh giá

Phân tích sai lệch

PHÙ HỢP

Không phù hợp

Ngày kiểm tra Lần 1

...........

1/ Định vị móng

Các vị trí móng

 

 

 

Lộ giới (hẻm giới)

 

 

Khoảng lùi công trình so với lộ giới

 

 

Khoảng cách đến ranh đất, công trình kế cận

 

 

Ngày kiểm tra Lần 2

..........

2/ Cao độ nền

3/ Các công trình ngầm

Cao độ nền

 

 

 

Hầm tự hoại

 

 

Thoát nước

 

 

3. Kết luận và kiến nghị:

Kiểm tra lần 1:

Kiểm tra lần 2:

 

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, ghi rõ họ và  tên)
- Lần 1:................................................
- Lần 2:...............................................

Chủ dự án (nếu có)
(Ký tên, ghi rõ họ và  tên)
- Lần 1:.............................................
- Lần 2:.............................................

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
(Ký tên, ghi rõ họ và  tên)
- Lần 1:................................................
- Lần 2:...............................................

Đại diện đơn vị thi công
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)
- Lần 1:.............................................
- Lần 2:.............................................[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số ____/2004/QĐ-UB ngày __/____/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy