KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ______________________________________________________________________________

Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2:

- Cán bộ được phân công thực hiện việc đăng ký tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung, tính đầy đủ của hồ sơ, xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, ghi trên trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình Lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ký xác nhận.

- Chỉnh lý các thông tin đã đăng ký của tổ chức vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai;

Bước 3: Thông báo việc đăng ký giao dịch bảo đảm cho các cơ quan quản lý có liên quan (nếu có).

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

d) hành phần, số lượng bộ hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bộ);

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp;

- Hợp đồng thế chấp ký kết giữa các bên có công chứng (01 bộ);

- Biên bản định giá tài sản (nếu có);

- Hợp đồng tín dụng (nếu có);

- Giấy phép xây dựng hoặc Văn bản chấp thuận dự án đối với trường hợp tài sản thế chấp là tài sản hình thành trong tương lai (Bản sao có chứng thực);

- Giấy uỷ quyền (nếu có);

- Giấy tờ có liên quan (nếu có).

+ Số lượng bộ hồ sơ: 02 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính:

Thời gian thực hiện các công việc quy định tại mục b trên đây là trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lê. Trường hợp nộp hồ sơ từ 15 giờ có thể trả kết quả sang ngày làm việc tiếp theo.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                  

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

i) Phí, lệ phí:

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC);

- Hợp đồng thế chấp hoặc bằng quyền sử dụng đất, Hợp đồng tín dụng (nếu có) ;

- Trang bổ sung về mô tả tài sản (Mẫu số 07/ BSTS) (nếu có).

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người sử dụng đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tại thời điểm thế chấp quyền sử dụng đất, bên thế chấp vẫn đang trong thời hạn sử dụng đất;

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

- Nộp lệ phí, phí đăng ký theo quy định.

k) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005

- Thông tư Liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTP-BTNMT ngày 13/6/2006.

- Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp năm 2006.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy