17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Mẫu Giấy đề nghị tiếp xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị tiếp xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ tiếp xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2012/TT-BXD ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2012/TT-BXD

ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Bộ Xây dựng)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v tiếp xử lý công trình hết tuổi thọ thiết kế

 

 

Kính gửi :.....................................................

 

1. Tên tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì:

- Người đại diện:.....................................          Chức vụ:................................

- Đa chỉ liên hệ:.....................................                      Số điện thoại:........................

2. Tên công trình:

- Địa điểm:.......................................................................................................

3.Loại công trình: ..................................                       Cấp công trình:......................

4. Tên tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình:

- Địa chỉ:..................................                         Điện thoại: .................................

5. Nội dung xin phép:

..........................................................................................................................

( Viết các nội dung đề nghị theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 02/2012/TT-BXD).

 

......... ngày ......... tháng ......... năm .........

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

-   Báo cáo đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy