17/08/2018

Cập nhật gần nhất 12:22:21 AM GMT

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Quyền Sử Dụng Đất/Hạ Tầng/Xây Dựng & Bất Động Sản Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thường Tín năm 2012 ______________________________________________________________________________

Bảng giá đất ven trục đầu mối giao thông chính thuộc huyện Thường Tín năm 2012

Email In PDF.
BẢNG SỐ 9: BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN THƯỜNG TÍN
(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

BẢNG SỐ 9

BẢNG GIÁ ĐẤT VEN TRỤC ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CHÍNH THUỘC HUYỆN THƯỜNG TÍN

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính:đ/m2

TT

Tên đường phố

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

Áp dụng trong phạm vi từ chỉ giới hè đường đến 200m

Ngoài phạm vi 200m

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

a

Quốc lộ

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

 

 

 

 

Tính từ chỉ giới hè đường, theo giá đất khu dân cư nông thôn

1

Quốc lộ 1A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn từ giáp huyện Thanh Trì đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giáp th trấn Thường Tín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

7 200 000

5 328 000

4 320 000

3 600 000

4 000 000

3 730 000

3 024 000

2 520 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

4 800 000

3 600 000

3 120 000

2 880 000

3 360 000

2 520 000

2 184 000

2 016 000

 

Đoạn từ giáp thị trấn Thường Tín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đến giáp xã Quất Động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

6 800 000

4 964 000

4 284 000

3 400 000

3 970 000

3 475 000

2 999 000

2 380 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

4 800 000

3 600 000

3 120 000

2 880 000

3 360 000

2 520 000

2 184 000

2 016 000

 

Đoạn từ giáp xã Hà Hồi đến giáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

huyện Phú Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Phía đối diện đường tầu

5 800 000

4 234 000

3 654 000

3 364 000

3 686 000

2 964 000

2 558 000

2 355 000

 

+ Phía đi qua đường tầu

4 200 000

3 150 000

2 730 000

2 520 000

2 940 000

2 205 000

1 911 000

1 764 000

b

Đường địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đường 427a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn xã Văn Bình, Hà Hồi, Liên Phương, Vân Tảo (Từ giáp thị trấn Thường Tín đến hết xã Vân Tảo)

4 200 000

3 150 000

2 730 000

2 520 000

2 940 000

2 205 000

1 911 000

1 764 000

 

Đoạn xã Thư Phú, Hồng Vân (Từ giáp xã Vân Tảo đến hết xã Hồng Vân)

2 900 000

2 233 000

1 885 000

1 769 000

2 030 000

1 563 000

1 320 000

1 238 000

3

Đường 427b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn xã Văn Phú (Từ giáp thị trấn Thường Tín đến hết xã Vân Phú)

4 200 000

3 150 000

2 730 000

2 520 000

2 940 000

2 205 000

1 911 000

1 764 000

 

Đoạn xã Hoà Bình, Hiền Giang (Từ giáp xã Văn Phú đến giáp huyện Thanh Oai)

2 700 000

2 079 000

1 755 000

1 647 000

1 890 000

1 455 000

1 229 000

1 153 000

4

Đường 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn xã Tô Hiệu (từ giáp QL1A đến xã giáp Nghiêm Xuyên)

3 800 000

2 898 000

2 470 000

2 280 000

2 660 000

2 029 000

1 729 000

1 596 000

 

Đoạn xã Nghiêm Xuyên (từ giáp xã Tô Hiệu đến giáp huyện phú Xuyên)

2 700 000

2 079 000

1 755 000

1 647 000

1 890 000

1 455 000

1 229 000

1 153 000

 

Đoạn xã Vạn Điểm, Minh Cường (từ giáp QL1A đến giáp thị trấn Phú Minh)

2 700 000

2 079 000

1 755 000

1 647 000

1 890 000

1 455 000

1 229 000

1 153 000

c

Đường Liên xã

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường Quán Gánh - Ninh Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

- Đoạn Duyên Thái (từ giáp QL1A đến giáp QL 1B)

2 000 000

1 560 000

1 360 000

1 260 000

1 400 000

1 092 000

952 000

882 000

1.2

- Đoạn Ninh Sở (từ giáp QL 1B đến giáp đê Sông Hồng)

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

2

Đường Nhị Khê, Khánh Hà, Hoà Bình, 427b

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- Đoạn xã Nhị Khê (từ giáp QL 1A đến giáp Cầu Vân)

1 800 000

1 404 000

1 229 000

1 161 000

1 260 000

983 000

860 000

813 000

2.2

- Đoạn xã Khánh Hà, Hoà Bình(từ giáp Cầu Vân đến UBND xã Hoà Bình)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

2.3

- Đoạn Hoà Bình - 427b (từ giáp UBND xã Hoà Bình đến giáp đường 427b)

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

3

Đường Văn Phú, Tiền Phong,Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

- Đoạn qua xã Văn Phú (từ giáp đường 427b đến giáp đê Sông Nhuệ)

2 000 000

1 560 000

1 360 000

1 260 000

1 400 000

092 000

1952 000

882 000

3.2

- Đoạn qua xã Tiền Phong (từ giáp đê Sông Nhuệ đến UBND xã Tiền Phong)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

3.3

- Đoạn qua xã Nguyễn Trãi (từ giáp cầu Xém đến UBND xã Nguyễn Trãi)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

4

Đường qua các xã Thắng Lợi, Lê Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

- Đoạn qua xã Thắng Lợi (từ giáp QL 1A đến giáp QL 1B)

2 200 000

1 694 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 186 000

1 001 000

939 000

4.2

- Đoạn qua xã Lê Lợi (từ giáp QL 1B đến giáp đê Sông Hồng),

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

5

Đường qua các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến (từ giáp Ql 1A qua UBND xã Dũng Tiến 200m)

1 400 000

1 134 000

1 008 000

946 000

980 000

794 000

706 000

662 000

6

Đường Tía - Dấp (qua các xã Tô Hiệu - Thống nhất)

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

- Đoạn qua xã Tô Hiệu (từ giáp QL 1A đến giáp xã Thống Nhất)

2 200 000

1 694 000

1 430 000

1 342 000

1 540 000

1 186 000

1 001 000

939 000

6.2

- Đoạn qua xã Thống Nhất (từ giáp xã Tô Hiệu đến giáp đê Sông Hồng)

1 700 000

1 326 000

1 156 000

1 072 000

1 190 000

928 000

809 000

750 000

Ghi chú: Giá đất tại các vị trí 4 theo bảng giá trên đây nhưng không thấp hơn giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy