Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Doanh Nghiệp, Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu ______________________________________________________________________________

Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 2: BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM NHÀ THẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28 tháng 06 năm 2012)

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28  tháng 06  năm 2012)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM NHÀ THẦU

TT

Nội dung yêu cầu (1)

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đạt

Đạt

Không đạt

1

Kinh nghiệm:

- Nhà thầu phải có ____ [Ghi số hợp đồng](2) hợp đồng tương tự như hợp đồng của gói thầu này đã thực hiện với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam và nước ngoài trong thời gian ____ [Ghi số năm] năm gần đây.

   Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có ____ [Ghi số hợp đồng](2)  hợp đồng tương tự với phần công việc đảm nhận trong liên danh.

-  Số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dược phẩm.

 

 

 

2

Năng lực sản xuất và kinh doanh:

- Số lượng, chủng loại, doanh thu đối với các mặt hàng dược phẩm sản xuất, kinh doanh trong thời gian ____ [Ghi số năm] năm gần đây.

 

 

 

3

Năng lực tài chính

 

 

 

3.1. Doanh thu

 

 

 

Doanh thu trung bình hàng năm trong ____ [Ghi số năm] năm gần đây

 

 

 

Trong trường hợp liên danh, doanh thu trung bình hàng năm của cả liên danh được tính bằng tổng doanh thu trung bình hàng năm của các thành viên trong liên danh.

 

 

 

3.2. Tình hình tài chính lành mạnh

 

 

 

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh, trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh:

 

 

 

- Số năm nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính theo khoản 3.1 Mục này.

 

 

 

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.

 

 

 

4

Các yêu cầu khác

 

 

 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước (3).

 

 

 

- Cam kết cung ứng đủ thuốc nếu trúng thầu.

 

 

 

Ghi chú:

(1) Căn cứ vào quy mô và tính chất của gói thầu để quy định cho phù hợp và đảm bảo không trái với các quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BKH.

(2) Hợp đồng cung cấp thuốc tương tự bao gồm các hợp đồng cung cấp hoặc hóa đơn bán hàng kèm theo danh mục thuốc được cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sơ sản xuất kinh doanh thuốc tương tự về chủng loại, tính chất và quy mô với số lượng mặt hàng trong gói thầu mà nhà thầu dự kiến tham dự.

(3) Nhà thầu cung cấp các tài liệu đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo Mẫu số 12 của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ban hành kèm theo Thôn
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy