Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Đầu Tư và Phát triển Dự án Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ______________________________________________________________________________

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Email In PDF.

THỦ TỤC: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TTHC MỨC ĐỘ 2).


Thủ tục

Thủ tục 5: Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (TTHC Mức độ 2).

Trình tự thực hiện

- Công dân/Tổ chức: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả.

- Sở KH&ĐT: thụ lý hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có), ra Thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc phê duyệt /trình UBND TP phê duyệt.

- Công dân/Tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC. Nếu hồ sơ không hợp lệ, sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Sở KH&ĐT: - Địa chỉ: Tầng 1, số 16 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 043.825.7410 - Fax: 043.825.1733 - Tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC: + Tại trụ sở của Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT Hà Nội. + Trên Website của Sở KH&ĐT Hà Nội: www.hapi.gov.vn.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1 - Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  xây dựng công trình của Chủ đầu tư.

2 - Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điều chỉnh.

3 - Các văn bản liên quan khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết

18 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt

Lệ phí

Lệ phí thẩm định dự án (căn cứ theo tổng mức đầu tư được phê duyệt)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT điều chỉnh

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khi đến giao dịch để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy giới thiệu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp) hoặc giấy uỷ quyền khi nộp hồ sơ; phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cơ sở pháp lý

1/ Các Luật:

+ Luật Xây dựng năm 2003;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bảnngày 19/6/2009; 

+ Luật Đất đai năm 2003; 

+ Luật Đấu thầu năm 2005; 

+ Luật Đầu tư năm 2005; 

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Nghị định  số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 qui định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi GCNĐT của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư;

- Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư;

- Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

+ Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ đã ban hành về việc thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng.

+ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về đầu tư theo các hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT;

+ Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về đầu tư theo các hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT;

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực từ ngày 01/4/2009). 

+ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 (có hiệu lực từ ngày 01/12/2009)

+ Nghị định số: 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2009);

+ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10 /2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực ngày 16/11/2004);

+ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý khu đô thị mới (có hiệu lực từ ngày 31/01/2006);

+ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường (có hiệu lực từ ngày 24/6/2008);

+ Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

+ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD công trình.

- Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất có hiệu lực từ ngày 01/6/2009.

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại VN;

+  Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 qui định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

3/ Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Quyết định số: 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

+ Quyết định số: 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực KT-XH trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

+ Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

+ Quyết định số 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT Hà Nội về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: Phòng 1606 nhà 17T5, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy