KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Tài chính & Thuế Thủ tục Xác nhận nghĩa vụ thuế ______________________________________________________________________________

Thủ tục Xác nhận nghĩa vụ thuế

Email In PDF.
Thủ tục: Xác nhận nghĩa vụ thuế

- Trình tự thực hiện: 

+        Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế; hoặc xác nhận số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến thời điểm đề nghị xác nhận cho Chi cục thuế quản lý trực tiếp.

+        Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Chi cục thuế có trách nhiệm ra văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu lại các thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Chi cục thuế gửi thông báo cho người nộp thuế biết lý do chưa xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Cách thức thực hiện:

+        Nộp trực tiếp tại bộ phận hỗ trợ NNT – Chi cục Thuế

+        Gửi qua đường bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+        Thành phần hồ sơ, bao gồm:

                                 i.            Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung:

-             Tên NNT, MST

-             Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do NNT khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan quản lý thuế và số thuế truy thu, số thuế khoán theo quyết định của cơ quan quản lý thuế.

-             Số tiền phạt hành chính do vi phạm pháp luật thuế.

-             Số tiền thuế, tiền phạt  đã nộp.

-             Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).

+        Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của NNT.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+        Cá nhân                                                            

+        Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp hoặc Chi cục thuế quản lý trực tiếp bên khấu trừ tại nguồn đối với trường hợp cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế qua tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ tại nguồn

+        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+        Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+        Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+        Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy