KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Ngân Hàng & Tín Dụng Thủ tục Cấp mới (thu hồi) mã khoá truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá ______________________________________________________________________________

Thủ tục Cấp mới (thu hồi) mã khoá truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Trường hợp có thay đổi cán bộ tham gia nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước, chậm nhất sau ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay thế cán bộ của ngân hàng có hiệu lực, ngân hàng phải gửi Giấy đề nghị cấp mới (thu hồi) mã khoá truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và Cục Công nghệ tin học ngân hàng để được cấp mã khoá truy cập, mã chữ ký điện tử và thực hiện phân quyền giao dịch.

+ Bước 2: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc phân, cấp quyền giao dịch đối với các chức danh tham gia nghiệp vụ chiết khấu theo yêu cầu của ngân hàng. Cục Công nghệ tin học ngân hàng phối hợp với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước trong việc cấp mới và huỷ mã khoá truy cập, mã chữ ký điện tử đối với các chức danh tham gia nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá.

- Cách thức thực hiện:

+ Các ngân hàng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước;

+ Các ngân hàng giao dịch thông qua hệ thống nối mạng vi tính với Ngân hàng Nhà nước hoặc qua FAX.

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp mới (thu hồi) mã khoá truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao dịch NHNN; Cục Công nghệ tin học.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                   

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.  

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị cấp mới (thu hồi) mã khoá truy cập chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ chiết khấu 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1. Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/08/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng. Ngày hiệu lực: 04/9/2003;

2. Quyết định 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29/04/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/08/2003. Ngày hiệu lực: 26/05/2008;

3. Văn bản số  7129/QT-NHNN về Quy trình Nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá dưới hình thức ghi sổ của NHNN đối với các ngân hàng.  Ngày hiệu lực 06/08/2008.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy