KPLC: Tư vấn & Hướng dẫn Pháp Luật Khai khoáng, Năng lượng & Viễn Thông Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ______________________________________________________________________________

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Email In PDF.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 Doanh nghiệp có quyền sở hữu hợp pháp kết quả nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (KHCN) thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin - truyền thông, đặc biệt là công nghệ phần mềm tin học; Công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản, và y tế; công nghệ tự động hoá; công nghệ vật liệu mới đặc biệt là công nghệ nano và đáp ứng các quy định về thành lập mới doanh nghiệp KHCN đến làm thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN tại phòng Kế hoạch – Tài chính, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo ký cấp giấy chứng nhận; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho tổ chức biết để hoàn thiện

Bước 3: Trả kết quả

 Doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận Doanh nghiệp KHCN tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN.

c) Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

d) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, gồm:

* Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với tổ chức ngoài công lập:

+ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KHCN (theo mẫu)

+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

+ Dự án sản xuất, kinh doanh (nội dung của dự án sản xuất kinh doanh cần thuyết minh rõ các sản phẩm hàng hoá dự kiến sản xuất, kinh doanh hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh. Kèm theo dự án là các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả khoa học và công nghệ).

* Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với tổ chức công lập:

Ngoài các loại văn bản nêu trên cần có thêm Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức KHCN để thành lập doanh nghiệp KHCN (theo mẫu).

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: sau 30 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân hoặc tổ chức

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

h) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận  

i) Phí, lệ phí: Không quy định

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KHCN

- Đề án chuyển đổi tổ chức KHCN để thành lập doanh nghiệp KHCN.

- Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức KHCN để thành lập doanh nghiệp KHCN.

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định

Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp KH&CN khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối tượng thành lập doanh nghiệp KH&CN hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin-truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; Công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế; Công nghệ tự động hoá; Công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nanô; Công nghệ bảo vệ môi trường; Công nghệ năng lượng mới; Công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

- Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ quy định tại điểm trên.

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ;

- Thông tư số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy