KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ______________________________________________________________________________

Mẫu Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Công văn số 170/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Tổng cục Hải quan)

PHỤ LỤC 1

PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Kèm theo văn bản cho phép số …………. ngày ……….. tháng …………….. năm …………………

Của Bộ ……………………………… có giá trị đến ngày ………. tháng ……………. năm ………….

Đơn v xuất nhập khẩu:

Đăng ký tại Cục Hải quan:

Số đăng ký: ………………………… Ngày đăng ký ………………….. Xác nhận của HQ cấp Phiếu

(Lãnh đạo Phòng GSQL ký, đóng dấu Cục)

Số tờ khai

Tên hàng

Số hàng làm thủ tục

Số hàng còn lại

Hải quan nơi làm thủ tục

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Cán bộ tiếp nhận tờ khai

Lãnh đạo HQ cửa khẩu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột 7- Cán bộ tiếp nhận tờ khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đăng ký tờ khai

Cột 8 - Trưởng, phó HQ cửa khẩu ký, ghi rõ họ tên

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy