Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_xmap/cache/general.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_xmap/cache/general.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_xmap/cache/general.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 6

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/config.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 12

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/modules/mod_latestTags/tmpl/object.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 15

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/components/com_jce/editor/alias.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 15

Warning: include() [function.include]: Unable to access /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 18

Warning: include(/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 18

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/css/general.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php on line 18

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/ja.template.helper.php on line 114

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 109

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/index.php:3) in /home/luatkhaiph/domains/www.luatkhaiphong.com/public_html/templates/vnzens/libs/mobile_device_detect.php on line 110
Mẫu Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Email In PDF.
Phụ lục số 04 (A): GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép )

Phụ lục số 04 (A)

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép )

TÊN THƯƠNG NHÂN

-------------

 

Số :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

                         ..., ngày ... tháng ... năm ...

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

 

Kính gửi: Ngân hàng ..................

 

Để hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động theo Thông tư số          /2012/TT-BCT ngày      tháng      năm 2012 của Bộ Công Thương, Công ty........................... (Ghi rõ tên, địa chỉ, đăng ký kinh doanh số.............) đề nghị Ngân hàng ....... xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho lô hàng nhập khẩu tự động của công ty chúng tôi cụ thể như sau:

 

1. Chi tiết lô hàng:

1.1. Hợp đồng nhập khẩu số :.......................................................

1.2. Hoá đơn thương mại số:...........................................................................

1.3. Phương thức thanh toán:.........................................................................   

1.4. Tổng giá tr hợp đồng:.......................................................(Bằng chữ và bằng số)

2. Nội dung đề nghị xác nhận:

2.1. Công ty chúng tôi hiện có tài khoản số ........ tại Ngân hàng ................................................................................................................................

2.2. Tại thời điểm xác nhận, số dư trên tài khoản là: ...................................................................................................................................

2.3. Thời hạn thanh toán qua ngân hàng chậm nhất là ngày: ……………………………………………………………...........................................

3. Cam kết của công ty:

3.1. Đảm bảo đủ số tiền thanh toán cho người bán và phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng xác nhận thanh toán. Nếu Công ty vi phạm cam kết này, Ngân hàng có quyền từ chối xác nhận cho những lô hàng sau đó mà không phải chịu trách nhiệm về các chi phí hoặc tổn thất phát sinh khác (nếu có).

3.2. Tự chịu các chi phí phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung khai báo trên, về mọi khiếu nại, tổn thất phát sinh do việc chúng tôi đề nghị Ngân hàng phát hành văn bản xác nhận này.

3.3. Chỉ sử dụng văn bản này để hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động.

 

Đính kèm:                                                      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 Bản sao Hợp đồng nhập khẩu                  (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

 Bản sao hoá đơn thương mại

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy