KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng

Email In PDF.

PHỤ LỤC IX

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG

(áp dụng đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư này)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

Số: ……
V/v báo cáo tình hình TNTX
hàng hóa đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

......, ngày … tháng … năm 20…

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương, thương nhân xin báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng như sau:

 

Tên hàng

Mã số HS

Giấy phép do Bộ Công Thương cấp
(Số … )

TH tạm nhập

TH tái xuất

Số lượng còn chưa tái xuất nằm chờ tại kho/bãi/cảng
(nếu có)

 

Lượng
(chiếc)

Trị giá
(USD)

Lượng
(chiếc)

Trị giá
(USD)

CK
tạm nhập

Lượng
(chiếc)

Trị giá
(USD)

CK
tái xuất

Lượng
(chiếc)

Trị giá
(USD)

 
 

Đề nghị kê khai cụ thể tên hàng

Đề nghị kê khai cụ thể mã số HS 08 số của hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm được pháp luật ./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

 
                         

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy