Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan ngoại giao ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký thuế cho cơ quan ngoại giao

Email In PDF.
Mẫu số 06-ĐK-TCT: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ - DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)


Dành cơ quan thuế ghi

For tax office only

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mẫu số:

Form No:

06-ĐK-TCT

 

 

Ngày nhận tờ khai:

Date of receive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÙNG CHO CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Use for diplomatic, consulate, international organization

 

 

MÃ SỐ THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

Dành cho cơ quan thuế ghi For tax office only

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

1. Tên cơ quan đại diện

Name of Mission

 

 

 

2. Trụ sở tại Việt Nam

Address in Vietnam

 

 

 

2a. Số nhà, đường phố, thôn  xóm:

Number, Street name

 

 

 

 

 

 

2b. Phường/ xã:

Ward

 

 

 

 

 

2c. Quận/ Huyện:

District

 

 

 

 

2d. Tỉnh/ Thành phố:

Province/ City

 

 

2e. Điện thoại:                                      Fax:

Tel

 

 
 

 

3. Đăng ký xuất nhập khẩu:

 

4. Tài liệu kèm theo: (Attachments)

                                                       Không

                 Yes                                     No

 

 

 

Trưởng cơ quan đại diện hoặc Phó trưởng cơ quan đại diện

Head or Deputy Head of Mission

Ngày……/……/…….

Date ……/……/…….

 

Chữ ký

Signature

 

 

 

Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận Cơ quan đại diện nêu trên thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miến trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Hà Nội, ngày      tháng      năm

Ha Noi, Date     Month      Year

Vụ trưởng Vụ lễ tân

Director of Protocol Department

 

 

 

 

 

Khu vực dành cho cơ quan thuế ghi:                                              Ngày kiểm tra tờ khai: …./…./………….

for tax office only

Người kiểm tra (ký, ghi rõ họ tên)

Nơi đăng ký nộp thuế:

 

 

     

 

Mục lục ngân sách:

 

Cấp

 

Chương

 

Loại

 

 

Khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy