KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiền độ của dự án bất động sản ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị nộp tiền sử dụng đất theo tiền độ của dự án bất động sản

Email In PDF.
Phụ lục số 04: GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

Text Box: Phụ lục số 04 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THEO TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

 

I. Thông tin chung:

[01] Tên người nộp thuế:  ………………….………………….………………...

 

                [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Địa chỉ cơ quan:……………………………………………….…………………..

[04] Ngành nghề kinh doanh:……………………………………….………………….

 

II. Thông tin về dự án:

[05] Tên dự án:…………………………………………………………………………

[06] Quyết định giao đất Số ……............ Ngày ....…. tháng ..….. năm ….….………

[07] Địa điểm đất:...………………………………………………………………….

[08] Diện tích đất:…………………………………………………………………….

[09] Quyết định phê duyệt giá đất Số ..…..……. Ngày ..….. tháng ..…. năm …….…………

[10] Thông báo nộp tiền lần đầu của Cơ quan thuế: Số ..…. Ngày …… tháng .…. năm.....

[11]  Số tiền SDĐ phải nộp (nghìn đồng)

[12]  Số tiền SDĐ đã nộp đến kỳ báo cáo (nghìn đồng)

[13]  Số tiền SDĐ còn phải nộp đến kỳ báo cáo (nghìn đồng)

……….

………

………

[14]  Quy mô dự án:

[14.1] Căn hộ

[14.2] Thấp tầng

[14.3] Tổng doanh thu dự kiến của Dự án (nghìn đồng)

Tổng số căn

Tổng diện tích sàn kinh doanh (m2)

Tổng số căn

Tổng diện tích đất kinh doanh (m2)

…..

…….

…..

…….

……….

 

III. Tiến độ thu tiền của Dự án:

[15] Số căn đã bán, đã cho thuê

[16] Số tiền đã thu (nghìn đồng)

[17] Tỷ lệ % Số tiền đã thu với Tổng doanh thu dự kiến (%)

Căn hộ

Thấp tầng

Căn hộ

Thấp tầng

…..

…..

.........

………

……….

IV. Đề nghị tiến độ nộp tiền SDĐ:

-          [18] Số tiền SDĐ còn phải nộp:

-          [19] Thời gian nộp (xác định theo quý):

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

                                                                                Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm .....

                                                                                           NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                        (Ký; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))             


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy