KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng ______________________________________________________________________________

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Email In PDF.
Phụ lục số 2: GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
(ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Text Box: Phụ lục số 2 (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 

 

 


GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

 

 

[01] Tên người nộp thuế:...........................................................................................   

               [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):.....................................................................................................

               [04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] Số thuế GTGT được gia hạn:..............................................................................................

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

[06] Thời gian được gia hạn: ....................................................................................................

[07] Trường hợp được gia hạn:

q  Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

q  Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

q  Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở và doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng: sắt, thép, xi măng, gạch, ngói.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ..................................

Chứng chỉ hành nghề số:............

    Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy