KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu số: 01/TNDN: BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Ngày.......tháng..... năm.........)

 

Mã số thuế:

 
- Tên doanh nghiệp:..................................................

................................................................................................ 

- Đa chỉ:...............................................................................................................

- Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:...............................................................................

- Người phụ trách thu mua:...................................................................................

 

Ngày tháng năm mua hàng

Người bán

Hàng hoá mua vào

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

Số CMT nhân dân

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng giá trị hàng hoá mua vào:            ..............................................................

 

                                                                                                Ngày...... tháng... năm 201..

  Người lập bảng kê                                                         Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên  mà đơn vị mua của người bán không có hoá đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hoá mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng mua, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

- Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.


YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P212-N4A, Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35641441 / 39973456 - Fax: 04.35641442
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
bold italicize underline strike url image quote
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy